Rozkład dnia

Strona główna Rozkład dnia

Rozkład dnia

Przedszkole jest czynne w dni robocze od godziny 07:00 do godziny 18:00. Wyjątek stanowią takie dni jak 24 grudnia, 31 grudnia,  2 maja oraz piątek przypadający po Bożym Ciele, kiedy pozostaje zamknięte.

Każdy dzień spędzany przez dzieci w przedszkolu składa się z czasu poświęconego na zajęcia edukacyjne i z czasu przeznaczonego na pobyt na świeżym powietrzu i zabawę swobodną. W ramach zajęć edukacyjnych Bystrzaki uczestniczą w zajęciach w zakresie wychowania przedszkolnego, rytmiki, języka angielskiego i psychoedukacji. Edukacja przedszkolna odbywa się codziennie, podobnie zresztą jak obserwacje specjalistów (logopedy, psychologa). Obejmuje ona treści polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, społeczne, artystyczne, zdrowotne, a także zajęcia ruchowe. Rytmika jest zaplanowana dwa razy w tygodniu, język angielski – cztery razy w tygodniu, a psychoedukacja grupowa – raz w miesiącu. Ze względu na terapeutyczny i integracyjny charakter placówki oprócz zajęć psychologicznych, logopedycznych i terapii SI w ofercie edukacyjnej przedszkola znajdują się alpakoterapia, dogoterapia oraz liczne zajęcia sensoplastyczne. Dochodzą również comiesięczne zajęcia w ramach Akademii kulinarnej Bystrzaka, których celem jest rozwijanie umiejętności kulinarnych przedszkolaków (przygotowywanie prostych posiłków, spożywanie dań zgodnie z zasadami savoir vivre’u, poznawanie tajników kuchni świata).

Dzieci mają też możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych (dodatkowo płatnych), które są organizowane w celu rozwijania ich zdolności i zainteresowań. W roku szkolnym 2022/2023 w przedszkolu odbywają się zajęcia taneczne, piłka oraz lego-robotyka.

Z kolei w okresie wakacji w przedszkolu są organizowane wakacyjne zajęcia tematyczne, z których znaczna część odbywa się na świeżym powietrzu (na placu zabaw obok przedszkola oraz w Parku Bródnowskim). Wakacje zamykające rok szkolny 2022/2023 będą poświęcone tematom: W wodzie – W powietrzu – Na lądzie.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – ROK SZKOLNY 2023/2024

GODZINA:

DZIAŁANIE:

07:00-08:30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna, zabawy dydaktyczne, gry stolikowe, zabawy logopedyczne, matematyczne, rozmowy, ćwiczenia poranne, zabawy konstrukcyjne. Stopniowe rozchodzenie się dzieci do swoich sal.

08:30-09:00

ŚNIADANIE –  nabywanie umiejętności samoobsługowych. Czynności higieniczne.

09:00-10:00

Zabawy poranne. Ćwiczenia graficzne, logopedyczne, gimnastyka. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

Rytmika, angielski.

10:00-12:00

Zajęcia inicjowane przez nauczyciela rozwijające sprawność fizyczną, emocjonalną, społeczną, poznawczą – zajęcia zgodne z podstawą programową realizowaną wg. wybranego programu wychowania przedszkolnego.

Organizacja zajęć na świeżym powietrzu – gry, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, wycieczki i spacery, zabawy tropiące.

10:30-11:00

PRZEKĄSKA OWOCOWO – WARZYWNA – nabywanie zdrowych nawyków żywieniowych. Czynności higieniczne.

12:00-12:30

OBIAD (ZUPA) – nabywanie umiejętności samoobsługowych. Czynności higieniczne.

12:30-14:30

Zabawy wspomagające, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Dowolna działalność dzieci, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań. Zajęcia o charakterze edukacyjno – wyrównawczym.

Relaksacja, wyciszenie przy muzyce, bajkowe opowieści i słuchowiska, drzemka, zabawy stolikowe.

14:30-15:00

OBIAD (II danie) – nabywanie umiejętności samoobsługowych. Czynności higieniczne.

15:00-16:00

Zabawy grupowe, swobodne, indywidualne, stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Prace porządkowe w kącikach zainteresowań. Rozmowy indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

16:00-16:30

PODWIECZOREK – nabywanie umiejętności samoobsługowych. Czynności higieniczne.

16:30-18:00

Zabawy grupowe, swobodne, indywidualne, stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Prace porządkowe w kącikach zainteresowań. Rozmowy indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA WAKACJE 2023

GODZINA:

DZIAŁANIE:

07:00-08:30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna, zabawy dydaktyczne, gry stolikowe, zabawy logopedyczne, matematyczne, rozmowy, ćwiczenia poranne, zabawy konstrukcyjne. Stopniowe rozchodzenie się dzieci do swoich sal.

08:30-09:00

ŚNIADANIE –  nabywanie umiejętności samoobsługowych. Czynności higieniczne.

09:00-10:00

Zabawy poranne. Ćwiczenia graficzne, logopedyczne, gimnastyka. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

10:00-12:00

Zajęcia inicjowane przez nauczyciela rozwijające sprawność fizyczną, emocjonalną, społeczną, poznawczą – zajęcia zgodne z  wewnętrznym programem wakacyjnym przedszkola.

Organizacja zajęć na świeżym powietrzu – gry, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, wycieczki i spacery, zabawy tropiące.

10:30-11:00

PRZEKĄSKA OWOCOWO – WARZYWNA – nabywanie zdrowych nawyków żywieniowych. Czynności higieniczne.

12:00-12:30

OBIAD (ZUPA) – nabywanie umiejętności samoobsługowych. Czynności higieniczne.

12:30-14:30

Zabawy wspomagające, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Dowolna działalność dzieci, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań.

Organizacja zabaw na świeżym powietrzu – gry, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, wycieczki i spacery, zabawy tropiące.

Relaksacja,wyciszenie przy muzyce, bajkowe opowieści i słuchowiska, drzemka, zabawy stolikowe.

14:30-15:00

OBIAD ( II danie) – nabywanie umiejętności samoobsługowych. Czynności higieniczne.

15:00-16:00

Zabawy grupowe, swobodne, indywidualne, stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Prace porządkowe w kącikach zainteresowań. Rozmowy indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

16:00-16:30

PODWIECZOREK – nabywanie umiejętności samoobsługowych. Czynności higieniczne.

16:30-18:00

Zabawy grupowe, swobodne, indywidualne, stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Prace porządkowe w kącikach zainteresowań. Rozmowy indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

“Im więcej ciepła i życzliwości doświadczają dzieci, tym bardziej pewne siebie i kochające stają się jako dorośli”

– Steve Biddulph