Pon-Pt: 7-18, Sob-Ndz: Zamknięte

Rozkład dnia

Strona główna Rozkład dnia

Rozkład dnia

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 18:00. Wyjątek stanowią 24 grudnia, 31 grudnia,  2 maja oraz piątek przypadający po Bożym Ciele kiedy to przedszkole jest nieczynne. Zapewniamy dzieciom cztery posiłki: śniadanie, zupę, drugie danie i podwieczorek. Po śniadaniu nasze przedszkolaki myją zęby, bawią się i uczestniczą w zajęciach porannych (logopedycznych, graficznych, ruchowych) angielskim oraz rytmice. W ciągu dnia realizujemy z dziećmi zajęcia dydaktyczne zgodnie z podstawą programową, zajęcia w czesnym, zajęcia dodatkowe, obserwacje naszych terapeutów, terapie indywidualne i grupowe. Po zajęciach wychodzimy na plac zabaw, spacer. Dbamy o zapewnienie odpowiedniej ilości zabawy swobodnej naszym przedszkolakom, gdyż wiemy jak ważną rolę pełni ona w ich rozwoju. W okresie letnim wychodzimy na dwór po raz drugi po podwieczorku i spędzamy maksymalną ilość czasu na dworze. W wakacje w naszym rozkładzie dnia dominuje spędzanie czasu na świeżym powietrzu oraz wyjścia i wycieczki. Poza tym realizujemy nasz wakacyjny program.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – ROK SZKOLNY 2020/2021

GODZINA:

DZIAŁANIE:

07:00-08:30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna, zabawy dydaktyczne, gry stolikowe, zabawy logopedyczne, matematyczne, rozmowy, ćwiczenia poranne, zabawy konstrukcyjne.

Stopniowe rozchodzenie się dzieci do swoich sal.

08:30-09:00

ŚNIADANIE   nabywanie umiejętności samoobsługowych. Czynności higieniczne.

09:00-10:00

Zabawy poranne. Ćwiczenia graficzne, logopedyczne, gimnastyka. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

Rytmika, angielski.

10:00-12:00

Zajęcia inicjowane przez nauczyciela rozwijające sprawność fizyczną, emocjonalną, społeczną, poznawczą – zajęcia zgodne z podstawą programową realizowaną wg. wybranego programu wychowania przedszkolnego.

Organizacja zajęć na świeżym powietrzu – gry, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, wycieczki i spacery, zabawy tropiące.

12:00-12:30

OBIAD (zupa) nabywanie umiejętności samoobsługowych. Czynności higieniczne.

12:30-14:30

Zabawy wspomagające, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Dowolna działalność dzieci, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań. Zajęcia o charakterze edukacyjno – wyrównawczym.

Relaksacja, wyciszenie przy muzyce, bajkowe opowieści i słuchowiska, drzemka, zabawy stolikowe.

14:30-15:00

OBIAD (II danie) nabywanie umiejętności samoobsługowych. Czynności higieniczne.

15:00-16:00

Zabawy grupowe, swobodne, indywidualne, stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Prace porządkowe w kącikach zainteresowań. Rozmowy indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

16:00-16:30

PODWIECZOREK nabywanie umiejętności samoobsługowych. Czynności higieniczne.

16:30-18:00

Zabawy grupowe, swobodne, indywidualne, stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu.

Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Prace porządkowe w kącikach zainteresowań. Rozmowy indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA WAKACJE 2020

GODZINA:

DZIAŁANIE:

07:00-08:30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna, zabawy dydaktyczne, gry stolikowe, zabawy logopedyczne, matematyczne, rozmowy, ćwiczenia poranne, zabawy konstrukcyjne.

Stopniowe rozchodzenie się dzieci do swoich sal.

08:30-09:00

ŚNIADANIE –  nabywanie umiejętności samoobsługowych. Czynności higieniczne.

09:00-10:00

Zabawy poranne. Ćwiczenia graficzne, logopedyczne, gimnastyka. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

10:00-12:00

Zajęcia inicjowane przez nauczyciela rozwijające sprawność fizyczną, emocjonalną, społeczną, poznawczą – zajęcia zgodne z  wewnętrznym programem wakacyjnym przedszkola.

Organizacja zajęć na świeżym powietrzu – gry, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, wycieczki i spacery, zabawy tropiące.

12:00-12:30

OBIAD (zupa) nabywanie umiejętności samoobsługowych. Czynności higieniczne.

12:30-14:30

Zabawy wspomagające, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Dowolna działalność dzieci, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań.

Organizacja zabaw na świeżym powietrzu – gry, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, wycieczki i spacery, zabawy tropiące.

Relaksacja, wyciszenie przy muzyce, bajkowe opowieści i słuchowiska, drzemka, zabawy stolikowe.

14:30-15:00

OBIAD (II danie) nabywanie umiejętności samoobsługowych. Czynności higieniczne.

15:00-16:00

Zabawy grupowe, swobodne, indywidualne, stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Prace porządkowe w kącikach zainteresowań. Rozmowy indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

16:00-16:30

PODWIECZOREK nabywanie umiejętności samoobsługowych. Czynności higieniczne.

16:30-18:00

Zabawy grupowe, swobodne, indywidualne, stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Prace porządkowe w kącikach zainteresowań. Rozmowy indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

“Im więcej ciepła i życzliwości doświadczają dzieci, tym bardziej pewne siebie i kochające stają się jako dorośli”

– Steve Biddulph