Pon-Pt: 7-18, Sob-Ndz: Zamknięte

Rozkład dnia

Strona główna Rozkład dnia

Rozkład dnia

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 18:00. Wyjątek stanowi tylko 24 grudnia wypadające w dzień roboczy, gdzie przedszkole jest zamknięte oraz 31 grudnia, gdzie przedszkole jest otwarte w skróconych godzinach czyli od 07:00 do 15:00. Zapewniamy dzieciom cztery posiłki: śniadanie, zupę, drugie danie i podwieczorek. Po śniadaniu nasze przedszkolaki myją zęby i wychodzą na świeże powietrze (spacer, plac zabaw, park, wycieczka). W ciągu dnia realizujemy z dziećmi zajęcia dydaktyczne, zajęcia w czesnym, zajęcia dodatkowe, obserwacje naszych terapeutów, terapie indywidualne i grupowe. Dbamy o zapewnienie odpowiedniej ilości zabawy swobodnej naszym przedszkolaków, gdyż wiemy jak ważną rolę pełni ona w ich rozwoju. W okresie letnim wychodzimy na dwór po raz drugi po podwieczorku i spędzamy maksymalną ilość czasu na dworze. W wakacje w naszym rozkładzie dnia dominuje spędzanie czasu na świeżym powietrzu oraz wyjścia i wycieczki. Poza tym realizujemy nasz wakacyjny program. W wakacje 2019 tematem przewodnim będą „Żywioły”.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – ROK SZKOLNY 2018/2019

GODZINA:

DZIAŁANIE:

07:00-08:15

schodzenie się dzieci do sal, zabawy zorganizowane i swobodne

08:15-08:30

stopniowe rozchodzenie się dzieci do swoich sal

08:30-09:00

ŚNIADANIE

09:00-09:15

czynności higieniczne po posiłku, wychodzenie na dwór

09:15-12:00

Blok poranny: – rytmika – zajęcia umuzykalniające metodą Orffa – zajęcia dydaktyczne – wg Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego wzbogacone o elementy metod nauczania tj. Glottodydaktyka, Metoda Dobrego Startu, Pedagogika Zabawy, Dziecięca Matematyka i inne – obserwacje psychologiczne, obserwacje logopedyczne, konsultacje specjalistów z kadrą – zajęcia w języku angielskim – interaktywna nauka – wspólne czytanie – zajęcia dodatkowe – zabawy na świeżym powietrzu i/lub spacer – zabawy swobodne

12:00-12:30

OBIAD (zupa)

12:30-14:30

Blok popołudniowy: czynności higieniczne po posiłku, relaksacja, wyciszenie przy muzyce, bajkowe opowieści i słuchowiska, drzemka, zabawy stolikowe, zajęcia w języku angielskim

14:30-15:00

OBIAD (II danie)

15:00-15:30

zabawy swobodne lub zabawy zorganizowane

15:30-16:00

PODWIECZOREK

16:00-16:15

czynności higieniczne po posiłku

16:00-18:00

zabawy grupowe, zabawy swobodne, zabawy indywidualne, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA WAKACJE 2019

GODZINA:

DZIAŁANIE:

07:00-08:15

schodzenie się dzieci do sal, zabawy zorganizowane i swobodne

08:15-08:30

stopniowe rozchodzenie się dzieci do swoich sal

08:30-09:00

ŚNIADANIE

09:00-09:15

czynności higieniczne po posiłku, wychodzenie na dwór

09:15-12:00

Blok poranny: – zajęcia dydaktyczne – wg Programu Wakacyjnego – obserwacje psychologiczne, obserwacje logopedyczne, konsultacje specjalistów z kadrą – wspólne czytanie – zabawy na świeżym powietrzu i/lub spacer – zabawy swobodne – wycieczki i atrakcje wg Programu Wakacyjnego

12:00-12:30

OBIAD (zupa)

12:30-14:30

czynności higieniczne po posiłku, relaksacja, wyciszenie przy muzyce, bajkowe opowieści i słuchowiska, drzemka, zabawy stolikowe

14:30-15:00

OBIAD (II danie)

15:00-15:30

Blok popołudniowy: – zabawy swobodne

15:30-16:00

PODWIECZOREK

16:00-16:15

czynności higieniczne po posiłku

16:00-18:00

zabawy grupowe, zabawy swobodne, zabawy indywidualne, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu

“Im więcej ciepła i życzliwości doświadczają dzieci, tym bardziej pewne siebie i kochające stają się jako dorośli”

– Steve Biddulph