Przedszkole dla dzieci z Zespołem Aspergera

Strona główna Przedszkole dla dzieci z Zespołem Aspergera

Przedszkole dla dzieci z Zespołem Aspergera to wyspecjalizowana placówka, w której dbamy o wszechstronny i harmonijny rozwój Twojego dziecka. Odpowiednio dobrany program terapeutyczny zgodny z potrzebami dziecka wskazanymi w orzeczeniu gwarantuje osiąganie postępów w toku procesu terapeutycznego. Czuwa nad tym sztab specjalistów, począwszy od koordynatora zespołu konsultanta do spraw terapii przez logopedę, psychologa, terapeutę integracji sensorycznej, terapeutę pedagogicznego oraz pedagoga specjalnego czy nauczyciela wspomagającego. Priorytetem było dla nas stworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska, w którym kładzie się nacisk na zintegrowaną, wszechstronną i intensywną prace terapeutyczną. Wieloletnie doświadczenie pokazuje nam, że efektywne wykorzystanie czasu w pierwszych latach życia dziecka pozwala osiągnąć doskonałe efekty.

 

Zespół Aspergera to coraz częściej spotykana przypadłość. Coraz częstsza zapadalność na zaburzenia ze spektrum autyzmu sprawia, że mamy na ich temat o wiele większą wiedzę. Duża część maluchów z Zespołem Aspergera świetnie mówi i łatwo gromadzi wiedzę, ale gorzej radzi sobie z nawiązywaniem kontaktów społecznych oraz rozpoznawaniem emocji. Świadomość tego, pomaga nam umiejętnie dobierać terapię i skupiać się na potrzebach rozwojowych w danym momencie i etapie rozwojowym, na którym jest dziecko.

 

Prowadzone przez nas przedszkole dla dzieci z Zespołem Aspergera współpracuje tylko z doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Stawiamy na komunikację, bliskość, tworzenie relacji z dzieckiem i rodzicem. W trosce o rozwój jednostki z Zespołem Aspergera w metodach pracy wykorzystujemy szeroko rozumianą zabawę rozwijającą zmysły, w tym wspólne eksperymentowanie, zabawy sensoplastyczne, kulinarne, alpakoterapię oraz dogoterapię.

Staramy się otworzyć dziecko na świat, ludzi i emocje jakie towarzyszą przeżywaniu różnorodnych sytuacji, tak by stało się świadomym i bardziej otwartym dzieckiem. Zapraszamy do kontaktu.

 

W ramach czesnego zapewniamy:

  • 4x w tygodniu – język angielski (nauka z lektorem),
  • 1x w miesiącu – dogoterapia lub alpakoterapia,
  • 1x w miesiącu – muzykoterapia lub zabawy sensoplastyczne,
  • 1x w miesiącu – Akademia kulinarna Bystrzaka,
  • 2x w tygodniu – zajęcia rytmiczno-muzyczne,
  • 5x w tygodniu – gimnastyka ogólnorozwojowa,
  • 2x w tygodniu – zajęcia plastyczno-techniczne (jako moduł zajęć dydaktycznych),
  • obserwacja psychologiczna oraz logopedyczna,
  • 4 posiłki: śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek,
  • zajęcia dodatkowe zgodne z harmonogramem na dany rok szkolny.

“Im więcej ciepła i życzliwości doświadczają dzieci, tym bardziej pewne siebie i kochające stają się jako dorośli”

– Steve Biddulph