O Przedszkolu

Strona główna O Przedszkolu

O Przedszkolu

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Artystyczno – Językowe “Bystrzaki” jest placówką oświatową istniejącą od 1 października 2009 roku. Początkowo miała ona charakter ogólnodostępny. W 2015 roku została przekształcona w placówkę integracyjną, oferującą opiekę, kształcenie i wychowanie nie tylko dzieciom w normie, ale także tym, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i wymagają organizacji specjalistycznych zajęć terapeutycznych. Opieka wykwalifikowanych wychowawców, psychologa, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej i pedagoga specjalnego w przedszkolu jest zapewniana wszystkim dzieciom przez cały okres ich uczęszczania do placówki.

 

Przedszkole Bystrzaki jest placówką trzyoddziałową. Do grupy najmłodszej uczęszczają dzieci w wieku 2,5-3,5 lat, do średniej – w wieku 3,5-4,5 lat i do najstarszej – w wieku 4,5-6 lat. W każdej grupie opiekę nad przedszkolakami sprawuje nauczyciel i asystent nauczyciela. W ramach procesu edukacyjnego w przedszkolu jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego zgodna z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

W placówce stawia się na wieloaspektowy (poznawczy, społeczny, emocjonalny) rozwój każdego dziecka, poszukiwanie jego mocnych stron, pogłębianie jego zainteresowań, rozwijanie w nim pokładów kreatywności, uwrażliwianie go na potrzeby nie tylko swoje, ale także innych ludzi, przygotowanie go do samodzielnego i świadomego funkcjonowania na kolejnym etapie edukacji. Nauczycielom, asystentom i terapeutom zależy na tym, aby dzieci uczęszczające do placówki były szczęśliwe, świadome swojej wartości, ciekawe świata, otwarte na otaczającą ich rzeczywistość, przygotowane do budowania właściwych relacji społeczno-emocjonalnych z rówieśnikami.

“Im więcej ciepła i życzliwości doświadczają dzieci, tym bardziej pewne siebie i kochające stają się jako dorośli”

– Steve Biddulph