Zapisy

Zapisy

Do naszego przedszkola zapisujemy dzieci od ukończenia przez nie 2 lat i 6 miesięcy. Rekrutacja – o ile placówka dysponuje wolnymi miejscami – trwa cały rok. Aby zapisać dziecko należy skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo bądź wypełniając formularz na stronie przedszkola. Na zapisy ma wpływ kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo w zapisie zawsze ma rodzeństwo dzieci, które już do nas uczęszczają.

W naszym przedszkolu mamy trzy grupy: Żabki, Pszczółki i Wilczki. Każda z grup może liczyć maksymalnie 20 dzieci, z czego 5 dzieci może mieć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na każdą z grup przypada 2 lub 3 opiekunów.

 

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

Rekrutacja przebiega w sposób szczególny ze względu na szereg wymogów, które musi spełnić placówka, aby nawiązać współpracę z dzieckiem, które takie orzeczenie posiada.

Krok 1: Analiza dokumentacji dziecka – aby zapisać dziecko placówka musi mieć pewność, że będzie w stanie zrealizować wszystkie zalecania z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W tym celu konieczne jest zapoznanie się dyrektora przedszkola z dokumentacją dziecka.

Krok 2: Spotkanie ze specjalistą – wiemy, jak ważne jest znalezienie właściwego miejsca dla dziecka ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, dlatego przed zapisaniem zapraszamy dziecko wraz z Rodzicami/Prawnymi Opiekunami na spotkanie, w którym uczestniczy nasz psycholog. Spojrzy on na dziecko naszymi oczami, opowie o grupie, do której ewentualnie będziemy mogli zapisać dziecko, a przy sprzyjających warunkach umożliwi dziecku wejście do grupy i przywitanie się z przedszkolakami.

Krok 3: Spotkanie z dyrektorem i podpisanie umowy – po analizie dokumentów oraz po spotkaniu z psychologiem, w sytuacji, gdy uznamy, że zapis do przedszkola jest możliwy Rodzice/Prawni Opiekunowie zostaną zaproszeni na spotkanie z dyrektorem. Dyrektor oprowadzi wtedy Państwa po przedszkolu, opowie o placówce i omówi jej funkcjonowanie.
Po udzieleniu odpowiedzi na pytania Rodziców/Prawnych Opiekunów jesteśmy gotowi podpisać umowę.

Pierwsza umowa podpisywana jest na dwa miesiące próbne. Po tym czasie Rodzice/Prawni Opiekunowie i kadra przedszkola spotykają się i omawiają dalszą współpracę. To rozwiązanie pozwala nam podejść w sposób odpowiedzialny do opieki nad dzieckiem posiadającym specjalne potrzeby edukacyjne.

Po rozpoczęciu współpracy z przedszkolem Rodzice/Prawni Opiekunowie dziecka z orzeczeniem zostaną poinformowani na piśmie o ilości terapii przyznanych dziecku wraz z informacją, kiedy które terapie będą realizowane. Rodzice/Prawni Opiekunowie są każdorazowo informowani o jakiejkolwiek zmianie w grafiku terapii dziecka. Dopuszcza się możliwość modyfikowania ilości poszczególnych terapii ze względu na potrzeby rozwojowe, które wystąpią u dziecka oraz ze względu na sfery najbliższego rozwoju dostrzeżone przez terapeutów i nauczycieli.

W ciągu 30 dni od zapisania dziecka do przedszkola zespół terapeutów i nauczycieli opracowuje IPET, czyli Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, który jest opracowywany po spotkaniu zespołu PPP,  na który zapraszani są  Rodzice/Prawni Opiekunowie.  IPET zostaje przygotowany na dany etap edukacyjny na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i jest aktualizowany minimum dwa razy w roku, a wspomniane aktualizacje omawiane są na spotkaniach zespołu, na które zapraszani są również Rodzice/Prawni Opiekunowie. W spotkaniu zespołu biorą udział wszyscy nauczyciele, specjaliści, terapeuci i inne osoby, które współpracują z dzieckiem.

Rekrutacja dzieci bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

Rekrutacja przebiega w następujący sposób: Rodzice/Prawni Opiekunowie kontaktują się z przedszkolem celem umówienia spotkania. Zostaną wówczas oprowadzeni po przedszkolu i zapoznani z jego funkcjonowaniem. Po spotkaniu i udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania Rodzice/Prawni Opiekunowie wybierają jedną z dostępnych w naszej ofercie opcji zapisu (umowa adaptacyjna, umowa karnetowa, umowa stała, umowa wakacyjna) w zależności od potrzeb. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy wszystkie dzieci bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  są obserwowane  przez specjalistów: psychologa, logopedę, terapeutę SI. W przypadku  konieczności wnikliwszego zdiagnozowania  dziecka przeprowadzone jest indywidualne badanie  przesiewowe. Opinia po  badaniu przesiewowym w formie pisemnej zostaje przekazana Rodzicom/Prawnym Opiekunom i jest cenną informacją zwrotną dotyczącą funkcjonowania dziecka w poszczególnych obszarach rozwoju.

“Im więcej ciepła i życzliwości doświadczają dzieci, tym bardziej pewne siebie i kochające stają się jako dorośli”

– Steve Biddulph