Kadra

Przesuń palcem, aby wyświetlić kolejną osobę.

“Im więcej ciepła i życzliwości doświadczają dzieci, tym bardziej pewne siebie i kochające stają się jako dorośli”

– Steve Biddulph