Szczegółowe informacje
603-635-555


Rozkład dnia dzieci w Przedszkolu

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

ROK SZKOLNY 2018/2019

GODZINA:

DZIAŁANIE:

07:00-08:15

schodzenie się dzieci do sal, zabawy zorganizowane i swobodne

08:15-08:30

stopniowe rozchodzenie się dzieci do swoich sal

08:30-09:00

ŚNIADANIE

09:00-09:15

czynności higieniczne po posiłku, wychodzenie na dwór

09:15-12:00

Blok poranny:

- rytmika – zajęcia umuzykalniające metodą Orffa

- zajęcia dydaktyczne – wg Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego wzbogacone o elementy metod nauczania tj. Glottodydaktyka, Metoda Dobrego Startu, Pedagogika Zabawy, Dziecięca Matematyka i inne

- obserwacje psychologiczne, obserwacje logopedyczne, konsultacje specjalistów z kadrą

- zajęcia w języku angielskim

- interaktywna nauka

- wspólne czytanie

- zajęcia dodatkowe

- zabawy na świeżym powietrzu i/lub spacer

- zabawy swobodne

12:00-12:30

OBIAD (zupa)

12:30-14:30

Blok popołudniowy:

czynności higieniczne po posiłku, relaksacja, wyciszenie przy muzyce, bajkowe opowieści i słuchowiska, drzemka, zabawy stolikowe, zajęcia w języku angielskim

 14:30-15:00

OBIAD (II danie)

15:00-15:30

zabawy swobodne lub zabawy zorganizowane

15:30-16:00

PODWIECZOREK

16:00-16:15

czynności higieniczne po posiłku

16:00-18:00

zabawy grupowe, zabawy swobodne, zabawy indywidualne, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu


NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE
ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE
"BYSTRZAKI" ul.Poborzańska 8 tel. 603-635-555