Szczegółowe informacje
603-635-555


Zasady pobytu dziecka w przedszkolu

 • Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godz. 7:00-18.00, przez 12 miesięcy w roku.

 • Dziecko ma zagwarantowane zajęcia dodatkowe zgodnie z ofertą zajęć dodatkowych przewidzianych przez Dyrektora Przedszkola na dany semestr.

 • O rezygnacji z uczęszczania dziecka do przedszkola rodzice zobowiązani są poinformować z zachowaniem okresu wypowiedzenia

 • Warunkiem przyjęcia Dziecka do przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia

 • W przedszkolu nie podawane są dzieciom żadne lekarstwa. Lekarstwa będą podawane Dzieciom tylko wtedy, gdy cierpią one na choroby przewlekłe. Leki będą podawane po konsultacji z dyrektorem placówki i tylko za pisemną zgodą Rodziców i lekarza rodzinnego, ze szczegółową informacją o ich dawkowaniu. 

 • Dzieci mogą być odbierane tylko przez Rodziców (Opiekunów) oraz osoby, które zostały pisemnie do tego upoważnione.

 • Dzieci spożywają jedzenie przygotowane przez firmę cateringową, z którą współpracuje przedszkole.

 • Poniedziałek - Dzień Zabawki - do przedszkola Dzieci przynoszą tylko jedną swoją zabawkę, za którą przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

 • Przedszkole wyposaża Dzieci we wszystkie potrzebne im do wszechstronnego rozwoju pomoce i materiały edukacyjne i papiernicze oraz , kredki, flamastry, bloki, modelinę, farby, dobiera i zapewnia podręczniki.

   

   

Wyżywienie: 


Dziecko otrzymuje 4 posiłki dziennie:

 • Åšniadanie

 • Obiad - zupa

 • Drugie danie

 • Podwieczorek


NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE
ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE
"BYSTRZAKI" ul.Poborzańska 8 tel. 603-635-555