Szczegółowe informacje
603-635-555


Kadra pedagogiczna

Kadrę Pedagogiczną Przedszkola Bystrzaki tworzy zespół wykwalifikowanych pedagogów. Grupami opiekują się Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego i Asystenci Nauczyciela. Każdy z pracowników Przedszkola to ciepła, pełna pasji i zaangażowana w opiekę nad Dziećmi Osoba. Naszym wspólnym zamierzeniem jest bazowanie na poczuciu sukcesu u Dzieci, co wymaga elastyczności w działaniu, empatii i wielkiej wrażliwości na potrzeby Maluchów. W naszych działaniach wspierają nas specjaliści z dziedzin psychologii , logopedii i integracji sensorycznej. Dzięki temu oprócz oddziaływań na Dzieci jesteśmy w stanie wspomóc Rodziców w tym jakże trudnym procesie, jakim jest wychowanie.

 

 DYREKTOR PRZEDSZKOLA - WIOLETA DĘBAŁA - LATUS

Ciocia Wiola jest doświadczonym pedagogiem, który swoje życie zawodowe poświęca najmłodszym. Ukończyła studia nauczycielskie i logopedyczne na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a także kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry zarządzajacej w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Cechuje ją odpowiedzialność, pracowitość i pasja do wykonywanego zawodu. Interesuje się efektywnymi metodami pracy z dziećmi, różnorodnymi technikami plastycznymi, literaturą fantastyczną i kryminalistyczną oraz uwielbia oglądać filmy kostiumowe.

 

 

NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA - PATRYCJA SKOCZEŃ

Ciocia Patrycja ukończyła studia licencjackie oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ciocia Pati pełni funkcję nauczyciela wychowawcy w grupie Wiewiórki, gdzie kazdego dnia spedza z dziecmi czas. Ciocia Patrycja w wolnych chwilach lubi jeździć na rowerze lub czytać książki, a w szczególności kryminały.

 

 

POMOC NAUCZYCIELA - MARTA PERGOŁ

 Ciocia Marta studiuje na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika przedszkolna i żłobkowa. Razem z ciocią Patrycją opiekuje się Wiewiórkami. Jest bardzo miła i ma mnóstwo pomysłów na to, jak rozbudzić ciekawość dziecka i wywołać na twarzy jego uśmiech. Prywatnie ciocia Marta lubi grać w siatkówkę, jeździć na rolkach i chodzić do kina. 

 

NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA - MONIKA WIECZOREK (ZALEWSKA) - urlop macierzyński

Ciocia Monika ukończyła studia licancjackie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia magisterskie na kierunku terapia pedagogiczna w WSM w Warszawie. Jest osobą bardzo odpowiedzialną i kreatywną, która wykazuje pełne zaangażowanie w wykonywaną pracę. Ciocia Monika interesuje się muzyką, zwierzętami, sportem i oczywiście wszelkimi aspektami pracy z dziećmi. Zawsze ma głowę pełną pomysłów i mnóstwo energii do działania.

 

NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA - ANNA SULEJ - zastępstwo za ciocię Monikę Wieczorek na czas urlopu macierzyńskiego

Ciocia Ania Sulej ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika społeczno - wychowawcza z resocjalizacją na Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność: Edukacja wieku dziecięcego na tym samym uniwersytecie. Na dniach rozpoczyna również studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje zawodowe. Ciocia Ania pracowała wcześniej zarówno z młodszymi, jak i starszymi dziećmi, posiada też doświadczenie w opiece nad dziećmi z niepełnosprawnościami. Prywatnie ciocia Ania interesuje się filmem, literatura i sportem.

 

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJACY - AGNIESZKA JAGIEŁŁO (STĘPNIEWSKA) - zwolnienie lekarskie z powodu ciąży

Ciocia Agnieszka z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym i logopedą. Ukończyła studia pedagogiki rewalidacyjnej na Uniwersytecie w Białymstoku oraz logopedię w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Praca z dziećmi jest jej pasją a postępy jakie robią największą satysfakcją. W pracy ciocia opiera się przed wszystkim na pedagogice zabawy oraz podąża za bieżącymi potrzebami dziecka. Każdy nowy gest, nowa czynność, umiejętność  dzieci sprawia jej ogromną radość. Najmniejszy sukces dziecka jest jej ogromnym sukcesem. W wolnych chwilach lubi jeździć na rowerze i chodzić do kina. 

 

POMOC NAUCZYCIELA - EWA JAROSZ

Ciocia Ewa obecnie studiuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna spec. tyflopedagogika.  Jest osobą  otwartą, cierpliwą, a praca z dziećmi daję jej wiele radości. Prywatnie ciocia Ewa interesuję się podróżami i fotografią.

 

NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA  - WERONIKA KOPEĆ

Ciocia Weronika obecnie studiuje na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na ostatnim roku. Jest osobą energiczną i zawsze uśmiechniętą. Zajmuje się grupą Niedźwiadki i troszczy  się o nich ze wszystkich sił. Bardzo lubi tworzyć z dziećmi prace plastyczne i pobudzać ich wyobraźnię poprzez czytanie książek. W wolnym czasie ciocia Weronika bardzo lubi podróżować, jeździć na rowerze oraz jeździć konno.

 

ASYSTENT NAUCZYCIELA - NATALIA PRZEWŁOCKA

Ciocia Natalia jest studentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika (pedagogika wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna). Ukończyła liceum o profilu psychologiczno - pedagogicznym w Wyszkowie  i zdobywa już od jakiegoś czasu doświadczenie podczas licznych praktyk oraz prywatnej opieki nad dziećmi. Dodatkowo ukończyła także Kurs Pedagogiki Zabawy w wymiarze 90 godzin, zorganizowany przez ZDZ w Warszawie CK w Wyszkowie. Prywatnie interesuje się muzyką i pomocą charytatywną.

 

 

ASYSTENT NAUCZYCIELA - MAGDALENA SZTANDUR

Ciocia Magda jest studentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku pedagogika (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna). Do tej pory zdobywała swoje doświadczenie w charakterze opiekuna dziecięcego. Prywatnie interesuje się czytaniem książek, aktywnym wypoczynkiem i opieką nad dziećmi.

 

 ASYSTENT NAUCZYCIELA - ZOJA KOGUT - MALISZEWSKA (DORYWCZO)

Ciocia Zoja jest studentką dzienną na kierunku edukacja artystyczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ze zględu na tryb studiów ciocia pomaga nam w wakacje i czasami w trakcie roku szkolnego. 

 

ASYSTENT NAUCZYCIELA - MONIKA KIEŁEK (DORYWCZO)

Ciocia Monika jest studentką dzienną Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Podobnie jak ciocia Zoja pomaga nam w wakacje i okazjonalnie w trakcie roku szkolnego.

 

ASYSTENT NAUCZYCIELA - KATARZYNA CHOMICZ (DORYWCZO)

Ciocia Kasia jest studentką dzienną na kierunku pedagogika przedszkolna i podobnie jak ciocia Zoja i ciocia Monika pomaga nam i odwiedza nas, kiedy tylko ma czas.

 

 

ASYSTENT NAUCZYCIELA - LIDIA BILIŃSKA (DORYWCZO)

Ciocia Lidia jest studentką dzienną na kierunku pedagogika: specjalność terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na wydziale nauk społecznych. Odwiedza nas kiedy tylk osię da:)

 

 

POMOC PRZEDSZKOLNA – CIOCIA HALYNA ANTOSHCHUK

Ciocia Halyna jest naszą wspólną Ciocią – to dzięki niej nasze obiadki i inne posiłki docierają do nas na czas, a przedszkole lśni czystością. Ciocia Agnieszka zawsze nam we wszystkim pomaga. Mimo że w ciągu dnia ma bardzo dużo pracy, stara się zawsze znaleźć czas dla każdego z nas. 

 


NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE
ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE
"BYSTRZAKI" ul.Poborzańska 8 tel. 603-635-555