Szczegółowe informacje
603-635-555


Kadra pedagogiczna

Kadrę Pedagogiczną Przedszkola Bystrzaki tworzy zespół wykwalifikowanych pedagogów. Grupami opiekują się Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego i Asystenci Nauczyciela. Każdy z pracowników Przedszkola to ciepła, pełna pasji i zaangażowana w opiekę nad Dziećmi Osoba. Naszym wspólnym zamierzeniem jest bazowanie na poczuciu sukcesu u Dzieci, co wymaga elastyczności w działaniu, empatii i wielkiej wrażliwości na potrzeby Maluchów. W naszych działaniach wspierają nas specjaliści z dziedzin psychologii , logopedii i integracji sensorycznej. Dzięki temu oprócz oddziaływań na Dzieci jesteśmy w stanie wspomóc Rodziców w tym jakże trudnym procesie, jakim jest wychowanie.

 

 DYREKTOR PRZEDSZKOLA - WIOLETA DĘBAŁA - LATUS

Ciocia Wiola jest doświadczonym pedagogiem, który swoje życie zawodowe poświęca najmłodszym. Ukończyła studia nauczycielskie i logopedyczne na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a także kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry zarządzajacej w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Aktualnie studiuje podyplomowo Edukację integracyjną i włączającą na APS celem uzyskania uprawnień nauczyciela wspomagającego. Cechuje ją odpowiedzialność, pracowitość i pasja do wykonywanego zawodu. Interesuje się efektywnymi metodami pracy z dziećmi, różnorodnymi technikami plastycznymi, literaturą fantastyczną i kryminalistyczną oraz uwielbia oglądać filmy kostiumowe.

Pracuje w Bystrzakach od 01.03.2014 roku.

 

 

NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA - PATRYCJA SKOCZEŃ

Ciocia Patrycja ukończyła studia licencjackie oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ciocia Pati pełni funkcję nauczyciela wychowawcy w grupie Wiewiórki, gdzie kazdego dnia spedza z dziecmi czas. Ciocia Patrycja w wolnych chwilach lubi jeździć na rowerze lub czytać książki, a w szczególności kryminały.

Pracuje w Bystzrakach od 01.09.2014 roku.

 

 

NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA - MARTA PERGOŁ

Ciocia Marta Jukończyła studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika przedszkolna i żłobkowa. Aktualnie kontynuuje nauke na studiach magisterskich: kierunek pedagogika przedszkolna z edukacją włączającą.  Obecnie jest wychowawcą naszej najmłodszej grupy. Jest bardzo miła i ma mnóstwo pomysłów na to, jak rozbudzić ciekawość dziecka i wywołać na twarzy jego uśmiech. Prywatnie ciocia Marta lubi grać w siatkówkę, jeździć na rolkach i chodzić do kina. 

Pracuje w Bystrzakach od 01.09.2015 roku.

 

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJACY - AGNIESZKA JAGIEŁŁO (STĘPNIEWSKA) - urlop macierzyński

Ciocia Agnieszka z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym i logopedą. Ukończyła studia pedagogiki rewalidacyjnej na Uniwersytecie w Białymstoku oraz logopedię w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Praca z dziećmi jest jej pasją a postępy jakie robią największą satysfakcją. W pracy ciocia opiera się przed wszystkim na pedagogice zabawy oraz podąża za bieżącymi potrzebami dziecka. Każdy nowy gest, nowa czynność, umiejętność  dzieci sprawia jej ogromną radość. Najmniejszy sukces dziecka jest jej ogromnym sukcesem. W wolnych chwilach lubi jeździć na rowerze i chodzić do kina. 

Pacuje w Bystrzakach od 04.01.2016 roku.

 

POMOC NAUCZYCIELA - EWA JAROSZ

Ciocia Ewa obecnie studiuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna spec. tyflopedagogika.  Wraz z ciocią Marta i ciocią Kasią opiekuje się namłodsza grupą Sówki. Jest osobą otwartą, cierpliwą, bardzo energiczną, a praca z dziećmi daję jej wiele radości. Prywatnie ciocia Ewa interesuję się podróżami i fotografią.

Pracuje w Bystrzakach od 24.02.2017 roku.

 

NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA  - WERONIKA KOPEĆ

Ciocia Weronika ukończyła studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na ostatnim roku. Obecnie kontynuuje nauke na studiach magisterskich na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju. Jest osobą energiczną i zawsze uśmiechniętą. Zajmuje się grupą Niedźwiadki i troszczy  się o nich ze wszystkich sił. Bardzo lubi tworzyć z dziećmi prace plastyczne i pobudzać ich wyobraźnię poprzez czytanie książek. W wolnym czasie ciocia Weronika bardzo lubi podróżować i jeździć na rowerze.

 

Pracuje w Bystrzakach od 18.01.2016 roku. 

 

POMOC NAUCZYCIELA - NATALIA PRZEWŁOCKA

Ciocia Natalia jest studentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika (pedagogika wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna). Ukończyła liceum o profilu psychologiczno - pedagogicznym w Wyszkowie  i zdobywa już od jakiegoś czasu doświadczenie podczas licznych praktyk oraz prywatnej opieki nad dziećmi. Dodatkowo ukończyła także Kurs Pedagogiki Zabawy w wymiarze 90 godzin, zorganizowany przez ZDZ w Warszawie CK w Wyszkowie. Prywatnie interesuje się muzyką i pomocą charytatywną.

Pracuje w Bystrzakach od 01.09.2017 roku.

 

ASYSTENT NAUCZYCIELA - MAGDALENA SZTANDUR

Ciocia Magda jest studentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku pedagogika (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna). Do tej pory zdobywała swoje doświadczenie w charakterze opiekuna dziecięcego. Prywatnie interesuje się czytaniem książek, aktywnym wypoczynkiem i opieką nad dziećmi.

Pracuje w Bystrzakach od 22.12.2017 roku.

 

ASYSTENT NAUCZYCIELA - KATARZYNA WRÓBEL

Ciocia Kasia jest studentką pedagogiki specjalnej na na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Doświadczenie w pracy z dziećmi, głównie niepełnosprawnymi zdobywa od kilku lat jako wolontariusz m. in. Domu Ojca Orione, gdzie na wakacyjnych turnusach opiekuje się osobami potrzebującymi. Prywatnie lubi czytać książki, interesuje się historię sztuki oraz uwielbia górskie wędrówki. 

Pracuje w Bystrzakach od 05.11.2018 roku.

 

 ASYSTENT NAUCZYCIELA - ZOJA KOGUT - MALISZEWSKA (DORYWCZO)

Ciocia Zoja jest studentką dzienną na kierunku edukacja artystyczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ze zględu na tryb studiów ciocia pomaga nam w wakacje i czasami w trakcie roku szkolnego. 

 

ASYSTENT NAUCZYCIELA - MONIKA KIEŁEK (DORYWCZO)

Ciocia Monika jest studentką dzienną Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Podobnie jak ciocia Zoja pomaga nam w wakacje i okazjonalnie w trakcie roku szkolnego.

 

ASYSTENT NAUCZYCIELA - KATARZYNA CHOMICZ (DORYWCZO)

Ciocia Kasia jest studentką dzienną na kierunku pedagogika przedszkolna i podobnie jak ciocia Zoja i ciocia Monika pomaga nam i odwiedza nas, kiedy tylko ma czas.

 

ASYSTENT NAUCZYCIELA - LIDIA BILIŃSKA (DORYWCZO)

Ciocia Lidia jest studentką dzienną na kierunku pedagogika: specjalność terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na wydziale nauk społecznych. Odwiedza nas kiedy tylk osię da:)

 

ASYSTENT NAUCZYCIELA - ANNA SULEJ (DORYWCZO)

Ciocia Ania ukończyła studia poedagogiczne i kiedyś pracowała z nami w Bystrzakach, obecnie mimo iż zawodowo na stałe związała się z innym miejscem wciąz nas chętnie odwiedza i pomaga:)

 

OSOBA SPRZĄTAJĄCA – CIOCIA HALYNA ANTOSHCHUK

Ciocia Halyna jest naszą wspólną Ciocią – to dzięki niej nasze obiadki i inne posiłki docierają do nas na czas, a przedszkole lśni czystością. Ciocia Agnieszka zawsze nam we wszystkim pomaga. Mimo że w ciągu dnia ma bardzo dużo pracy, stara się zawsze znaleźć czas dla każdego z nas. 

 

 


NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE
ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE
"BYSTRZAKI" ul.Poborzańska 8 tel. 603-635-555